تحصن ساکنان نیمروز وارد پنجمین روز خود شد

تحصن ساکنان نیمروز وارد پنجمین روز خود شد

شماری از ساکنان ولایت نیمروز از ۵ روز به این طرف در پیوند به افزایش ترورها، نا امنی‌ها و فساد اداری با برپایی خیمه تحصن خواهان برکناری والی این ولایت شده اند.   معترضان ولایت نیمروز می‌گویند والی این ولایت در امر...