تحصن جنبش راه و روشنایی در غور تا رسیدن به خواسته های شان ادامه می‌یابد

تحصن جنبش راه و روشنایی در غور تا رسیدن به خواسته های شان ادامه می‌یابد

مقام‌های محلی غور می‌گویند که تحصن جنبش راه و روشنایی در ولایت غور تا کنون ادامه دارد.   عبدالحی خطیبی، سخن‌گوی والی غور در گفتگو به تلویزیون چکاد گفته است که جنبش راه و روشنایی در ولایت غور از چهار روز به این سو دست...