شمارش معکوس برای وضع تحریم بر میانمار

شمارش معکوس برای وضع تحریم بر میانمار

به دنبال کشتار و جنایات بشری نظامیان میانمار عیله مسمانان این کشور، احتمال وضع تحریم علیه این کشور توسط امریکا افزایش یافته است.   وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا با نشر یک خبرنامه بیان کرده است که "ما در حال...