تحریم مجلس ترکیه از سوی حزب دموکراتیک خلق‌ها

تحریم مجلس ترکیه از سوی حزب دموکراتیک خلق‌ها

حزب دموکراتیک خلق‌ها در واکنش به دستگیری رهبران خود و چند نماینده مجلس عضو این حزب، اعلام کرده است تمام فعالیت‌های خود در پارلمان ترکیه را متوقف می‌کند. این حزب که از حمایت کردها هم برخوردار است از احزاب منتقد دولت رجب...