تجهیز بخش ICU بیمارستان مرکزی هرات

تجهیز بخش ICU بیمارستان مرکزی هرات

برای نخستین‌بار بخش مراقبت‌های ویژه یا ICU مجهز با معیارهای جهانی، امروز در بیمارستان مرکزی هرات افتتاح شد. مسؤولان بیمارستان مرکزی می‌گویند که با بهره‌برداری از این بخش تعداد زیادی از مریضان عاجلی که پیش از این به...