تجهیزات نظامی از دکان‌های سطح شهر هرات جمع آوری شد

تجهیزات نظامی از دکان‌های سطح شهر هرات جمع آوری شد

مسئولان در آمریت مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات با پخش خبرنامه‌ی، از جمع آوری تجهیزات نظامی از دکان‌های سطح شهر هرات خبر می‌دهند.   در این خبرنامه آمده که این برنامه به اساس فیصله شورای امنیت افغانستان اجرا شده...