تجمع عدالت خواهی در هرات

تجمع عدالت خواهی در هرات

برخی از ساکنان ولسوالی کرخ ولایت هرات در مقابل ساختمان اداره محلی این ولایت تجمع کرده و صدای عدالت خواهی سر دادند.   آنان می گویند که حدود یک و نیم سال قبل یک تن از ساکنان کرخ عبدالحکیم را به بهانه دادن قرض اش اختطاف...