تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی در هرات

تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی در هرات

قول اردوی هرات همزمان با شماری زیادی از قول اردوهای مختلف در سراسر کشور از نهم حوت که مصادف است با روز ملی نیروهای امنیتی، تجلیل به عمل آورد. فرمانده امنیه ولایت هرات همزمان با تجلیل از روز نیروهای امنیتی کشور خطاب به...