تجلیل از روز جهانی سواد در ولایت بادغیس

تجلیل از روز جهانی سواد در ولایت بادغیس

مسئولان برگزار کننده این مراسم میگویند که آنان به هدف اگاهی دهی هرچه بیشتر در مورد سواد آموزش و رشد و ارتقاء سواد در این ولایت این برنامه را راه اندازی کرده اند .   آمر تعلیمات عمومی معارف بادغیس می افزاید : که این اداره...