تجلیل از روز دهقان در هرات

تجلیل از روز دهقان در هرات

شماری از مسئولان بلندپایه ارگان‌های دولتی و خصوصی  همراه با ۱۰ها تن از دهاقین در هرات از دوم حمل، روز دهقان، با مراسمی ویژه‌ی از این روز تجلیل به عمل آوردند.   قابل ذکر است که این مراسم در میدانچه تخت سفر با رقص و پای...