تجلیل از روز خبرنگار در هرات

تجلیل از روز خبرنگار در هرات

شماری از مسئولان در هرات از ۲۷ حوت، روز خبرنگار با یک روز تاخیر از این روز در این ولایت تجلیل  به عمل آوردند.   با برگزاری مراسم های از این دست، خبرنگاران فرصتی برای ارائه چالش‌های  که همه روزه با آن دست و پنجه نرم می...