تجلیل از ۲۹ حمل در هرات

تجلیل از ۲۹ حمل در هرات

شمار زیادی از مجاهدان، فرهنگیان و علما، از ۲۹ حمل سالروز ورود مجاهدین به شهر هرات و شکست ارتش سرخ، در این شهر تجلیل به عمل آوردند.   در این همایش «محمد اسماعیل خان» یکی از فرماندهان پیشین جهادی در هرات از حکومت خواست تا...