از تجلیل روز جهانی زن تا افزایش خشونت در برابر این قشر

از تجلیل روز جهانی زن تا افزایش خشونت در برابر این قشر

خشونت علیه زنان پدیده ای که این روزها سرخط خبرهای رسانه ها شده و افزایش آن، نگرانی فعالان حقوق زن را به دنبال داشته است.   مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از افزایش ۱۱ درصدی خشونت علیه زنان طی سال جاری در کشور خبر...