تجلیل از روز جهانی آب در هرات

تجلیل از روز جهانی آب در هرات

«سلطان محمود محمودی» رئیس عمومی تنظیم آب وزارت انرژی و آب کشور در این مراسم گفت که با شعار «طبعیت برای آب» از این روز تجلیل می‌کنند.   وی در این مراسم گفت که زیان‌های محیط زیست همراه با تغییرات اقلیم، موجب خشکسالی،...