تجلیل از روز «بین المللی یادبود و گرامی داشت از قربانیان تروریزم» در هرات

تجلیل از روز «بین المللی یادبود و گرامی داشت از قربانیان تروریزم» در هرات

مسئولان در هرات می‌گویند که از روز «بین المللی یادبود و گرامی داشت از قربانیان تروریزم» امروز پنجشنبه ۲۵ اسد، در کمیسیون مستقل حقوق بشر این ولایت تجلیل به عمل آمده است.   مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات می...