تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در هرات

تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در هرات

از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات تجلیل به عمل آمد. از ۲۸ سپتامبر که مصادف با روز جهانی بین المللی دسترسی به اطلاعات است امروز در سالن کنفرانس های ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات با حضور اصحاب رسانه...