عامل تجاوز دوامدار و قتل یک زن در غور آزادانه گشت و گذار می‌نماید

عامل تجاوز دوامدار و قتل یک زن در غور آزادانه گشت و گذار می‌نماید

رییس امور زنان غور، از گشت و گذار آزادانه سید احمد، یک تن از تفنگ‌داران غیر مسئول که به تجاوز دوامدار و قتل یک زن متهم است انتقاد می‌نماید. معصومه انوری، رییس امور زنان غور به تلویزیون چکاد گفته است که ادارۀ محلی این...