تجاوز جنسی به پسر ۴ ساله‌ای در هرات

تجاوز جنسی به پسر ۴ ساله‌ای در هرات

یک پسربچه ۴ ساله شب گذشته در هرات مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. این پسر که حالت صحی اش وخیم است در حال حاضر تحت درمان قرار دارد. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات به تلویزیون چکاد گفت که این پسر را شب گذشته از ولسوالی...