تجاوز بر دو دخترنوجوان در قلب آلمان

تجاوز بر دو دخترنوجوان در قلب آلمان

مقام‌های پولیس دربرلین گفتند که گروهی از مردان دو دختر نوجوان را در جریان جشنواره (کارنوال فرهنگ‌ها) دراین شهر مورد تجاوز قرار داده‌اند. این آزارهای جنسی شنبه شب در مقابل یک ستیژ در ناحیه کرویتس بِرگ برلین زمانی انجام...