مجتمع زنان تجارت پیشه در بلخ ایجاد می‌شود

مجتمع زنان تجارت پیشه در بلخ ایجاد می‌شود

قرار است به زودی مجتمع زنان تجارت پیشه در ولایت بلخ راه‌اندازی شود. نصیر احمد قاسمی، رییس اتاق‌های تجارت و صنایع بلخ با بیان این مطلب می‌گوید که هم اکنون برای ۳۵ زن تجارت پیشه جواز فعالیت داده شده است. به گفتۀ آقای...