تجارت الکترونیک موفق چه خصوصیت‌هایی دارد؟

تجارت الکترونیک موفق چه خصوصیت‌هایی دارد؟

نکته اول :فرصت را غنیمت شمارید! میانگین زمانی که یک کاربر اینترنت به مرور یک صفحه اختصاص می دهد، حداکثر ۴۶ ثانیه است در طی همین ۴۶ ثانیه است که یک تجارت آنلاین می بایستی مشتری را جذب نموده و با یک پیشنهاد مختصر معامله را...