تب خونریزی دهنده جان ۱۷ نفر را در هرات گرفته است

تب خونریزی دهنده جان ۱۷ نفر را در هرات گرفته است

شیوع بیماری تب خونریزی دهنده" کانگو" امسال در هرات ۳۰ درصد افزایش داشته است.   عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه ولایت هرات گفته که افزایش شیوع بیماری تب خونریزی دهنده در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، در این ولایت نگران...