دیپلماتان روسی به نفع طالبان تبلیغ می‌کنند

دیپلماتان روسی به نفع طالبان تبلیغ می‌کنند

دیپلماتان روسی در برخی از نقاط به نفع طالبان و بر ضد حکومت افغانستان تبلیغ می‌نمایند. نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس نمایندگان با بیان این مطلب گفته است که حکومت وحدت ملی و نیروهای امریکایی، از حضور این دیپلماتان هیچ آگاهی...