۳۸ درصد بودجه غور به دلیل تبعیض کاهش یافته است

۳۸ درصد بودجه غور به دلیل تبعیض کاهش یافته است

اداره محلی ولایت غور، مقام‌ها در حکومت مرکزی را به رفتار تبعیض آمیز در قبال ساکنان این ولایت متهم می‌سازد. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می‌گوید بودجه این ولایت در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبلی‌اش ۳۸ درصد کاهش یافته...