هشدار مجلس نمایندگان در باره تبدیل شدن افغانستان به سرنوشت سوریه

هشدار مجلس نمایندگان در باره تبدیل شدن افغانستان به سرنوشت سوریه

رییس مجلس نمایندگان از رییس جمهور می‌خواهد که با تدوین یک استراتیژی امنیتی جلو تبدیل شدن افغانستان به سوریه دوم را بگیرد. عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس با ابراز نگرانی گفت که رییس جمهور به عنوان مسئول درجه یک در برابر...