تبدیل شدن کوریای شمالی به غول اتمی

تبدیل شدن کوریای شمالی به غول اتمی

مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل آمریکا گزارش داده‌است که کوریای شمالی ممکن است شش سلاح اتمی دیگر یا بیش‌تر از این تعداد را در ۱۸ ماه گذشته ساخته باشد که با این حساب تعداد تسلیحات اتمی این کشور به بیش از ۲۱ بمب اتمی...