فرزندان داعش در راه اند

فرزندان داعش در راه اند

نیکیتا ملک، "محقق ارشد اندیشکده ضد تروریستی" کویلیوم بریتانیا روز گذشته در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت گفت: ۳۱ هزار زن در سرزمین‌های تحت تصرف داعش باردار هستند وی تصریح کرد که این اقدام اتفاقی نیست بلکه یک برنامه‌ریزی...