تا دو فصل دیگر حضور بیشتر فناوری را در فوتبال خواهیم دید

تا دو فصل دیگر حضور بیشتر فناوری را در فوتبال خواهیم دید

استفاده از تصاویر ویدئویی در مورد "تصمیماتی که سرنوشت بازی را تغییر می‌دهند" حداکثر تا فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به کمک داوران فوتبال می‌آید. به این ترتیب و طبق نظر هیات بین‌المللی فوتبال، "آی‌اف‌ای‌بی" قرار است در صحنه‌های...