تایسون فیوری بوکسور از این رشته کناره‌گیری کرده است

تایسون فیوری بوکسور از این رشته کناره‌گیری کرده است

تایسون فیوری، قهرمان دسته سنگین وزن بوکس جهان، گفته است که از صحنه رقابت‌های این ورزش کناره‌گیری می‌کند. این بوکسور بریتانیایی این تصمیم را در متنی که در حساب توییتری خود منتشر کرده گفته است. تایسون فیوری نوشته است که...