تاکید رییس جمهور غنی بر تسریع ایجاد تاسیسات چابهار در دیدار با ظریف

تاکید رییس جمهور غنی بر تسریع ایجاد تاسیسات چابهار در دیدار با ظریف

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور روز گذشته در حاشیه ششمین کنفرانس "قلب آسیا" با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. در این دیدار هر دو جانب در مورد گسترش بیشتر مناسبات و همکاری های اقتصادی میان دو کشور بحث و...