تاکید رییس جمهور غنی بر اصلاحات اساسی در ادارات دولتی

تاکید رییس جمهور غنی بر اصلاحات اساسی در ادارات دولتی

رییس جمهور غنی تأکید می‌کند که اصلاحات باید در تمام ادارات دولتی به میان آید. محمد اشرف غنی امروز در نشستی به مناسبت وضعیت مالی افغانستان گفته که اصلاحات اولیه در این زمینه انجام شده اما به اصلاحات اساسی نیاز است. آقای...