قرار است تا چهار ماه آینده تاپی به هرات برسد

قرار است تا چهار ماه آینده تاپی به هرات برسد

قرار است تا چهار ماه آینده پایپ‌لاین گاز تاپی به ولایت هرات برسد.   وزارت معادن و پترولیم افغانستان با ابراز این موضوع می گوید که پس از رسیدن این پایپ‌لاین به هرات، پاک سازی مناطقی که این پایپ‌لاین از آن عبور می‌کند،...