تاپی بهترین فرصت کاری برای مردم هرات است

تاپی بهترین فرصت کاری برای مردم هرات است

پروژه تاپی برای حدود ۸۰۰ هزار فرد بی‌کار در هرات زمینه کاری فراهم می‌کند. عبدالجمیل الیاسی رییس اداره معادن هرات در مصاحبه‌ای به تلویزیون چکاد با ابراز این مطلب گفت که بیشترین مفاد را از این پروژه مردم هرات...