۱۱ تانکر مواد نفتی در هرات متوقف شد

۱۱ تانکر مواد نفتی در هرات متوقف شد

۱۱ تانکر مواد نفتی که به نام تیل معافی وارد شهر هرات شده، از سوی شورای ولایتی هرات متوقف گردید.   رئیس شورای ولایتی هرات می‌گوید که در این تانکرها، مواد نفتی بی‌کیفیت نوع پطرول ذخیره شده است. کامران علیزایی گفت که...