نگرانی ها از تامین امنیت مساجد در هرات

نگرانی ها از تامین امنیت مساجد در هرات

تامین امنیت اماکن مذهبی  , مساجد جزء ای از مسئولیت های نهاد های امنیتی  کشور می باشد.   اما با وجود این مسئولیت، در چند ماه گذشته چندین مسجد در کشور و به خصوص در ولایت هرات هدف حملات تروریستی قرار گرفت. در این میان...