دبیر کل سازمان ملل: صلح در افغانستان از طریق گفتگو تامین می‌شود

دبیر کل سازمان ملل: صلح در افغانستان از طریق گفتگو تامین می‌شود

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که بحران جنگ کنونی در افغانستان، راه حل نظامی ندارد و به همین خاطر، تامین صلح نیازمند گفتگو با طرف‌های درگیر جنگ می‌باشد. دبیرکل سازمان ملل متحد افزود:...