بسیاری از مکان‌های تاریخی در نیمروز در معرض فروپاشی قرار دارند

بسیاری از مکان‌های تاریخی در نیمروز در معرض فروپاشی قرار دارند

بسیاری از مکان‌های تاریخی در ولایت نیمروز که یکی از ولایت‌های باستانی افغانستان می‌باشد، در معرض فروشی قرار دارند.   سید حامد سادات رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروزمی‌گوید که در این ولایت، آبدات تاریخی...