مانوشی چیلار بعد از ۱۷ سال تاج زیبایی را به هند برگشتاند

مانوشی چیلار بعد از ۱۷ سال تاج زیبایی را به هند برگشتاند

مانوشی چیلار دوشیزۀ ۲۰ ساله از کشور هندوستان عنوان ملکه زیبایی سال ۲۰۱۷ میلادی از آن خود کرد.   مراسم ملکه زیبایی امسال در شهر سانیا سیتی کشور چین برگزار شد. خانم چیلار دانشجوی رشته پزشکی در دانشگاه هاریانا در هند...