تاجیکستان اولین مدال طلای خود را در تاریخ المپیک به‌دست آورد

تاجیکستان اولین مدال طلای خود را در تاریخ المپیک به‌دست آورد

دلشاد نظروف از جمهوری تاجیکستان در مسابقات گرز اندازی در بازی‌های المپیک مدال طلا را از آن خود ساخت. این اولین مدال طلا است که تاجیکستان در تاریخ خود در بازی های المپیک به‌دست آورده است. نظروف که در بازی‌های جهانی...