تاجیکان بامیان: حکومت در فکر حذف سازمان‌یافته ما از بامیان است

تاجیکان بامیان: حکومت در فکر حذف سازمان‌یافته ما از بامیان است

شماری از تاجیکان بامیان در کابل راهپیمایی به نام عدالت محلی راه‌اندازی کرده و حکومت محلی این ولایت را به پاک‌سازی قومی متهم کردند. معترضان گفتند که باشندگان تاجیک تبار بامیان در ولسوالی های کهمرد، سیغان، شیبر و مرکز...