تأیید بستۀ پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی از سوی مجلس

تأیید بستۀ پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی از سوی مجلس

نمایندگان مجلس، امروز شنبه بسته پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی که از سوی همایون رسا، وزیرتجارت ارائه شد را با اکثریت آرا تأیید کردند. همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع در توضیح این بسته در نشست امروز گفت که این بسته...