تأکید حزب اسلامی مبنی بر خروج نیروهای خارجی از کشور

تأکید حزب اسلامی مبنی بر خروج نیروهای خارجی از کشور

حزب اسلامی برای پیشبرد مذاکرات صلح با حکومت، خواهان مشخص شدن تاریخ دقیق خروج نیروهای خارجی از کشور شد. سران این حزب گفتند که در تفاهم‌نامه میان حزب اسلامی و حکومت وحدت ملی، هنوز مسأله خروج نیروهای خارجی از کشور حل‌نشده...