تأکید آمریکا بر فرایند انتقال سیاسی در سوریه

تأکید آمریکا بر فرایند انتقال سیاسی در سوریه

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره تحولات سوریه گفت: «باوجود برخی موارد نقض توقف خصومت‌ها، از ماه فوریه تاکنون، شاهد کاهش مداوم خشونت‌ها بوده‌ایم». وی افزود: «در چند هفتۀ گذشته شاهد بدترشدن اوضاع در بخش‌های مختلف...