برای ۳۷ فامیل در نیمروز وسایل کشاورزی توزیع شد

برای ۳۷ فامیل در نیمروز وسایل کشاورزی توزیع شد

برای ۳۷ فامیل بی بضاعت در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز، روز گذشته از سوی ریاست زراعت و مالداری این ولایت، وسایل وتجهیزات کشاورزی توزیع شد.   انجینیر محمد سمیع والی نیمروز گفته که توزیع وسایل و تجهیزات کشاورزی باغچه...