بی باوری شورای حراست و ثبات به گفته‌های اخیر رییس‌جمهور

بی باوری شورای حراست و ثبات به گفته‌های اخیر رییس‌جمهور

شورای حراست و ثبات افغانستان اعلام کرد به اعلام تاریخ تقریبی انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی از سوی رییس‌جمهور احترام می‌گذارد اما آن را قابل‌باور نمی‌داند. این شورا با انتشار خبرنامه‌ای روز گذشته تأکید...