بی‌سوادی عامل چالش‌های کنونی کشور است

بی‌سوادی عامل چالش‌های کنونی کشور است

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه دولت می‌گوید که بخش بزرگ چالش‌های کنونی کشور ناشی از بی‌سوادی و کم سوادی در میان طبقات مختلف جامعه است. رییس اجرائیه دولت که در مراسم بسیج ملی برای محو بی سوادی در کابل صحبت می‌کرد...