شعله نبردها در سه ماه ۳۸ هزار افغان را بی‌خانمان کرده است

شعله نبردها در سه ماه ۳۸ هزار افغان را بی‌خانمان کرده است

از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون، بیش از ۳۸ هزار افغان به اثر شدت گیری دامنه ناامنی‌ها در کشور بی‌خانمان شده‌اند. به اساس گزارش سازمان ملل متحد برای افغانستان، بیشتر این بیجا شدگان از ولایت‌های قندوز و بدخشان...