بی‌توجهی به قانون از سوی مجریان قانون

بی‌توجهی به قانون از سوی مجریان قانون

نبود قانون مشخص و از همه مهمتر نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجود در کشور، سبب شده است تا هرج و مرج های زیادی از این نقطه ایجاد شود. یکی از این بی‌نظمی‌ها ورود خودرو/موترهای به اصطلاح دست پاکستان به کشور است که با قوانین...