بی‌بی‌سی: حکمتیار جوانان افغان را به جنگ یمن می‌فرستد

بی‌بی‌سی: حکمتیار جوانان افغان را به جنگ یمن می‌فرستد

بسیاری از جوانان در افغانستان پس از ثبت‌نام به عربستان سعودی فرستاده می‌شوند تا ازآنجا به جنگ علیه مردم یمن فرستاده شوند. بی‌بی‌سی، با برخی از جوانانی که اعضای خانواده آن‌ها و یا هم دوستانشان به جنگ یمن رفته، مصاحبه...