بی‌باوری شورای عالی صلح به روند از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان

بی‌باوری شورای عالی صلح به روند از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان

مقام ها در شورای عالی صلح می‌گویند که این شورا به اعلام طالبان برای مذاکره با دولت باور ندارد. به گفته یک عضو این شورا، اعلام آمادگی طالبان برای شرکت در گفتگوهای صلح با دولت تبلیغات تاکتیکی پاکستان است. محمد اسماعیل...